Liên kết website
.
Thủ tục hành chính

Xây dựng thương hiệu '2 cây' ở Lâm Hà

07/04/2020

Mới vài năm khởi nghiệp từ thuê vườn ươm nhỏ, cô gái 25 tuổi ở thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà đã mở rộng thành vườn ươm lớn, xây dựng mối liên kết sản xuất tiêu thụ theo hợp đồng 2 loại cây cảnh và cây ăn trái mang thương hiệu Ngọc Ánh

Villa Ngoc Lan
Mộc bản triều nguyễn
Hits count: 33,796,712