Liên kết website
.
Thủ tục hành chính

Gia hạn VnSAT Lâm Đồng thêm 2 năm

16/10/2019

Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, Dự án VnSAT (chuyển đổi nông nghiệp bền vững) cần được gia hạn thêm 2 năm để tiếp tục hỗ trợ 29 tổ chức nhân dân (TCND) trong kế hoạch áp dụng kỹ thuật sản xuất cà phê trên địa bàn.

Villa Ngoc Lan
Mộc bản triều nguyễn
Hits count: 33,703,472