Liên kết website
.
Thủ tục hành chính

Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Việt – Trung 2019

24/10/2019

Hội chợ với quy mô trên 400 gian hàng của các DN trong và ngoài nước. (Trong đó 300 gian của doanh nghiệp Việt Nam và 100 gian của doanh nghiệp Trung Quốc). Hội chợ tạo điều kiện để các địa phương giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các dự án nhằm kêu gọi khuyến khích đầu tư, đồng thời cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm

Villa Ngoc Lan
Mộc bản triều nguyễn
Hits count: 33,706,498