Liên kết website
.
Thủ tục hành chính

Đầu tư 1,5 ha nhà kính để sản xuất nông nghiệp

11/09/2019

Thông tin từ UBND xã Phi Liêng, để thực hiện đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp của huyện Đam Rông, ở xã Phi Liêng đã xuất hiện mô hình sản xuất rau, quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tạo năng suất, chất lượng và hiệu quả vượt trội so với canh tác sản xuất truyền thống.

Villa Ngoc Lan
Mộc bản triều nguyễn
Hits count: 33,694,928