EnglishEnglish
 
Thứ năm, 23-10-2014, 14:52 GMT+7
 Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

           [  Ngày cập nhật:  28/3/2013 - 7h:38m GMT +7  ]

In bài này Gửi bạn bè Quay lại
Off Telex VNI VIQR 
  Thủ tục Đầu tư

  Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt

  Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt, ban hành theo quyết định: QĐ số 2359/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; Kế hoạch số 5370/KH-UBND ngày 11/9/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng; QĐ số 712/QĐ-BTC ngày 10/4/2014 của Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt; QĐ số 713/QĐ-BTC ngày 10/4/2014 của Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt; QĐ số 1214/QĐ-BTC ngày 30/5/2014 của Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt

  Quảng cáo
                                         
  15,273,869.00