English
 
Thứ năm, 8-10-2015, 23:17 GMT+7
/img/image//gp-dalat-da-lat.jpg
27-1-2015, 14:48 GMT+7
(Ban hành kèm theo Văn bản số 182/BC-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
/img/image/news/30-6-2014/gp-kcn-kado.jpg
30-6-2014, 15:17 GMT+7
Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên cơ sở phát triển nông lâm nghiệp. Góp phần gia tăng giá trị các sản phẩm nông lâm sản, tiểu thủ công nghiệp… trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
/img/image/news/30-6-2014/gp-mua-nha-nuoc.jpg
30-6-2014, 15:13 GMT+7
Khai thác nguồn nguyên liệu cà chua do người dân sản xuất; ổn định giá bán cà chua và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
/img/image/news/30-6-2014/gp-ho-nam-phuong-bao-loc.jpg
30-6-2014, 14:52 GMT+7
Thiết lập nơi vui chơi, nghỉ ngơi thư giãn, thể dục- thể thao, sinh hoạt cộng đồng, giải trí cho nhân dân. Cải thiện môi trường sống, góp phần cơ cấu lại các khu dân cư theo quy hoạch chung của thành phố Bảo Lộc. Tạo cảnh quan du lịch tăng sức hấp dẫn cho thành phố, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế ngành du lịch.
/img/image/news/30-6-2014/gp-bandokhu.jpg
30-6-2014, 14:46 GMT+7
Xây dựng khu công nghệ siNh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh, quy hoạch các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao cho ngành nông nghiệp, cơ sở để thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực này.
/img/image/news/30-6-2014/gp-da-lat-software-1.jpg
30-6-2014, 14:43 GMT+7
Xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung của tỉnh, thiết lập các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin.
/img/image/news/30-6-2014/gp-images909812-1-lich.jpg
30-6-2014, 14:39 GMT+7
Việc xây dựng các công trình văn hoá, vui chơi giải trí thể dục thể thao là cần thiết và cấp bách với thành phố Đà Lạt vì hiện nay các công trình phục vụ cho mục tiêu này không đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân thành phố và của tỉnh Lâm Đồng.
abortion clinic in centaurico.com abortion in pregnancy
" alt="/img/image/news/30-6-2014/gp-hoa3.jpg
abortion clinic in centaurico.com abortion in pregnancy
"/>
30-6-2014, 14:34 GMT+7
Chợ và sàn giao dịch hoa là nơi cung cấp thông tin hàng hóa, giá cả, thị trường, là mạng lưới thu mua và phân phối hàng hóa nội địa cùng nhiều tiện ích khác. Một mặt, sàn giao dịch thiết lập mạng lưới thông tin rộng lớn và chất lượng, phục vụ các cơ quan quản lý nhà nước và cung cấp cho doanh nghiệp; đưa các hoạt động mua bán trao đổi sản phẩm hoa theo phương thức kinh doanh hiện đại, kết nối sản phẩm đầu vào, đầu ra thông suốt, chống đầu cơ tạo giá, giảm thiểu các chi phí đầu tư
/img/image/news/30-6-2014/gp-da-lat-se-co-san-giao-dich-hoa.jpg
30-6-2014, 14:27 GMT+7
Phát triển ngành sản xuất hoa thành phố Đà Lạt bền vững thông qua việc nâng cấp các dịch vụ sau thu hoạch và tiếp thị. Phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Quảng cáo
Trung tam luu tru quoc gia IV
Dalat Edensee
huynh my
                                       

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:0633 832 964 - Fax: 0633 811 656 - Email:trungtamxuctien@gmail.com
7,679,763.00