Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2020

Báo cáo số 83/BC-TTXT ngày 20/10/2020 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Video
.
.
Quảng cáo
Golf View