28-10-2016, 15:55 GMT+7

Danh mục các dự án để thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 -2020.

Video
.
.
gold-view
ngoc Lan
Hits count: 33,703,676