vách ngăn phòng vách ngăn phòng khách Thiết kế nội thất mẫu vách ngăn phòng khách và bếp đẹp Máy tính đồng bộ May tinh dong bo Chuyên mua, bán máy tính cũ in offset In tờ rơi số lượng ít In catalogue In túi giấy in lịch In catalogue in card visit báo giá in thẻ nhựa tủ bếp acrylic
10/15/2012 10:11:00 AM
.

Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Giai đoạn 2013 - 2015)


Nội dung danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư  download tại đây

Nội dung Quyết định 507/QĐ-UBND download tại đây

.
.
Quyết Định số 1130/QĐ-UBND,ngày 31 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quyết Định Ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định Số:2735/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2015, của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quyết Định ban hành Đề án chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020.

Quyết định Số:14/2015/QĐ-UBND,ngày 25 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020.

Quyết định Số:56/2013/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định về việc Ban hành quy định hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

.
.
.
.
.
.

             

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 832 964 - 02633 510 558 - Fax: 02633 811 656  Email:trungtamxuctien@gmail.com
Lượt truy cập:31,777,688.00