7-1-2021, 10:57 GMT+7

Đam Rông: Hỗ trợ gần 630 triệu đồng xây dựng mới cơ sở nuôi tằm con tập trung công nghệ cao

 UBND huyện Đam Rông vừa phê duyệt dự toán xây dựng mới cơ sở nuôi tằm con tập trung công nghệ cao tại xã Liêng Srônh, với tổng kinh phí đầu tư gần 630 triệu đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 180 triệu đồng, Nhân dân đối ứng gần 450 triệu đồng. Đối tượng thụ hưởng là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Lực, thuộc Thôn 5, xã Liêng Srônh. Hợp tác xã này có 113 thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 25 thành viên trực tiếp chăn nuôi tằm. 
 
Về quy mô xây dựng nhà nuôi tằm thuộc nhà cấp 4, diện tích 120 m2, gồm 3 phòng, dự kiến công suất nuôi trung bình 300 hộp/tháng, tối đa 400 hộp/tháng. Ngoài đầu tư xây dựng nhà nuôi tằm còn đầu tư các dụng cụ nuôi như: Khay nuôi, giá thay phân tằm, sàn đựng lá dâu, máy thái lá dâu, máy hút âm, quạt thông gió, máy phát điện…
 
Mục tiêu của mô hình là nhằm xây dựng cơ sở nuôi giống tằm con đảm bảo chất lượng để cung ứng tằm giống cho người dân trên địa bàn huyện.
 
LÊ TUẤN
http://baolamdong.vn/
Video
.
.
.
.
gold-view