23-8-2021, 9:48 GMT+7

Đề xuất loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

 Bổ sung đối tượng tiêm vaccine, khơi thông vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ dòng tiền và gỡ khó về lao động là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt đại dịch. Nội dung này được Bộ Kế hoạch & Đầu tư đưa ra tại dự thảo nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn vì Covid-19, vừa trình Thủ tướng.

 

Dự thảo nghị quyết đã đưa ra 4 nhóm giải pháp cấp bách, được xây dựng trên cơ sở loạt kiến nghị từ doanh nghiệp.
 

 
Bốn nhóm giải pháp được dự thảo nghị quyết đưa ra, gồm phòng, chống Covid-19 linh hoạt, hiệu quả; lưu thông hàng hoá thông suốt, khắc phục chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bị gián đoạn; cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về dòng tiền cho doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn về lao động, chuyên gia. Cũng theo dự thảo nghị quyết, các địa phương tự "quyết" phương án sản xuất kinh doanh "3 tại chỗ", "2 điểm đến, 1 cung đường". Theo đó, Chính phủ sẽ giao địa phương cùng doanh nghiệp chủ động, thống nhất và chịu trách nhiệm trong điều kiện diễn biến Covid-19 ở địa phương, thực tế của doanh nghiệp.
 
Tin từ phòng Thời sự
Đài PTTH Lâm Đồng
Video
.
.
.
.
gold-view