12-8-2021, 10:34 GMT+7

Di Linh: 57 dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước

 Theo UBND huyện Di Linh, hiện nay, địa phương có tổng cộng 57 dự án ngoài ngân sách nhà nước, với tổng vốn điều lệ trên 7,2 tỷ đồng và diện tích thực hiện các dự án hơn 46.639 ha. Trong đó, 52 dự án đầu tư từ nguồn vốn trong nước và 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
 
Các dự án đầu tư trên 4 lĩnh vực: du lịch - thương mại - dịch vụ (16 dự án), nông - lâm nghiệp (18 dự án), công nghiệp (21 dự án) và bất động sản (2 dự án). Qua rà soát, đến nay, địa phương đã có 40 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, 10 dự án đang triển khai, 3 dự án chuẩn bị đầu tư và 4 dự án tạm dừng hoạt động.
 
TRỊNH CHU
http://baolamdong.vn/
Video
.
.
.
.
gold-view