27-10-2021, 9:56 GMT+7

Dự án đầu tư đặc biệt được ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 7%

 Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 29 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt, trong đó quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt.
 
Cụ thể, áp dụng thuế suất ưu đãi 9% trong thời gian 30 năm áp dụng đối với thu nhập của tổ chức kinh tế từ thực hiện dự án đầu tư thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.
 
Theo đó, Thủ tướng quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi 7% trong thời gian 33 năm áp dụng đối với thu nhập của một số dự án đầu tư. Dự án đầu tư thành lập mới các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Dự án đầu tư đáp ứng 1 trong 4 tiêu chí: là dự án công nghệ cao mức 1; có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 1; giá trị gia tăng chiếm từ trên 30% đến 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp; đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 1.
 
Thuế suất ưu đãi 5% trong thời gian 37 năm áp dụng đối với thu nhập từ các hoạt động của đối tượng hoặc dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp: Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
Quyết định của Thủ tướng cũng quy định rõ thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: Miễn thuế 5 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 10 năm tiếp theo đối với thu nhập của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp hưởng thuế suất ưu đãi 9%.
Miễn thuế 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 12 năm tiếp theo đối với thu nhập của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp hưởng thuế suất ưu đãi 7%.
 
Miễn thuế 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 13 năm tiếp theo đối với thu nhập từ các hoạt động của đối tượng hoặc tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp hưởng thuế suất ưu đãi 5%.
 
D.THƯƠNG
http://baolamdong.vn/
Video
.
.
.
.
gold-view