10-6-2021, 15:6 GMT+7

Đưa khu công nghiệp - nông nghiệp Tân Phú ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại địa bàn huyện Đức Trọng

 
Video
.
.
.
.
gold-view