27-12-2019, 9:32 GMT+7

Hàng trăm doanh nghiệp đối thoại với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

 Chiều 26/12, tại TP. Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần thứ 2, năm 2019. Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 


Tham dự buổi đối thoại còn có lãnh đạo các sở ban ngành, cùng đại diện UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, các Hội thành viên và hơn 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi đối thoại lần thứ nhất và kiến nghị của doanh nghiệp qua phiếu khảo sát lần thứ 2 năm 2019.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tại Hội nghị đối với doanh nghiệp lần thứ nhất, các doanh nghiệp đã nêu 14 kiến nghị liên quan đến trách nhiệm trả lời của UBND tỉnh và các sở, ngành.

Sau hội nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo tiếp tục xem xét, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến hết thời gian quy định, vẫn còn một số địa phương (TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc, huyện Đức Trọng, Lạc Dương) chưa gửi báo cáo về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tại Hội nghị đối thoại lần thứ 2 do tỉnh Lâm Đồng tổ chức trong năm 2019, đại diện các doanh nghiệp sẽ phản ánh và đối thoại với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các sở, ban, ngành có liên quan, rất nhiều ý kiến, kiến nghị, khó khăn gặp phải trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại tỉnh này.


(https://doanhnghiepvn.vn/)
Video
.
.
.
.
gold-view