20-10-2020, 9:15 GMT+7

Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

 Ngày 19-10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2019 là 14,4%; tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước trong tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng từ 36,7% năm 2015 lên 46% năm 2019.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi về các vấn đề còn đang tồn tại, vướng mắc. Trong đó, có ý kiến lo ngại về mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động năm 2020 là rất khó thực hiện, trong bối cảnh số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng do dịch Covid-19. Bên cạnh đó, mục tiêu khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 48-49% tổng sản phẩm nội địa cũng chưa thực hiện được.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, vẫn còn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn triển khai. Vì vậy, mục tiêu đặt ra là cần tham vấn tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.

(http://hanoimoi.com.vn/)
Video
.
.
.
.
gold-view