Cục Thuế đối thoại với doanh nghiệp

Hội nghị đối thoại về chính sách, pháp luật thuế đối với các doanh nghiệp đang kê khai, nộp thuế tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, có trụ sở tại thành phố Đà Lạt và các ..

Video
.
.

Sở Công thương Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành chức năng, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty ..

Trong 8 tháng, toàn tỉnh có 18 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với ..

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng vừa được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa ..

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng thông báo đến quý ..

Một hội nghị đã được UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức để phân tích, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm điểm Chỉ số cải cách hành ..

Đó là điểm nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Hiệp Hội doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Lâm Đồng được ghi nhận ..

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp (DN) lần 1 năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh ..

Về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghiệp - Nông nghiệp Tân ..

Thông qua bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) 2018 do tỉnh công bố, ..

 Theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư đươc quy định tại Phụ lục ban hành ..

Hits count: 33,834,812