Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2016 -2020).

Ngày 5/3/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 443/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư thuộc kế hoạch xúc tiến đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 -2020.

Video
.
.

UBND tỉnh vừa có quyết định phân bổ ngân sách đầu tư cho các vùng nông nghiệp công nghệ cao (CNC) và các dự án ứng ..

Thời gian diễn ra từ 8 giờ 30 ngày 15/9/2017 tại Hội trường tầng 2 - Khu hành chính tỉnh Lâm Đồng (36 Trần Phú - ..

UBND Tỉnh LĐ vừa quyết định phân bổ 40 tỉ đồng từ vốn ngân sách giai đoạn 2017- 2020 đầu tư khu công nghiệp Lộc Sơn - ..

Với tổng nguồn vốn ngân sách 30 tỷ đồng giai đoạn trung hạn 2017 - 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định phân bổ chi ..

Nhờ cơ chế chính sách thông thoáng mà nhiều công ty, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã mạnh dạn đầu tư vào hoạt ..

Nằm phụ cận với thành phố Đà Lạt, là địa bàn thuần nông, nhưng những năm gần đây, Lạc Dương đã tạo bước đột phá trong ..

7 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 645 doanh nghiệp trong nước và ..

Vừa qua, làm việc với các sở, ngành chức năng và khảo sát thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên ..

Để giúp các tổ chức và cá nhân khởi nghiệp thành công, Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp được xây dựng

Hits count: 33,705,842