Hội nghị phổ biến và đối thoại với doanh nghiệp về chính sách mới trong lĩnh vực thuế, hải quan năm 2017.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nắm bắt thông tin một số chính sách mới trong lĩnh vực thuế, hải quan năm 2017 và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách của doanh nghiệp.

 • Gỡ khó cho doanh nghiệp - từ ’tâm’ đến ’tầm’

  Với mục tiêu phát triển 10.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh vào năm 2020 và tạo môi trường tốt nhất để DN đầu tư và phát triển cả về chất và lượng, tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu xây dựng những kế hoạch mới, đặt ..
 • Phiếu khảo sát doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2017

  Vì một nền hành chính văn minh, tiến bộ, thân thiện, minh bạch, năng động và sáng tạo. Vì sự phát triển chung của cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng rất mong muốn đối thoại ..
 • Vay gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao được hưởng nhiều ưu đãi

  Ngày 24-4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 813/QĐ-NHNN về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 7-3-2017 ..
 • Mở rộng đối ngoại, đẩy mạnh thu hút đầu tư

  Với quyết tâm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả chính sách mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh hoạt động xúc ..
 • Lâm Đồng kêu gọi đầu tư 54 dự án năm 2017

  UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ấn định danh mục 54 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn trong năm 2017. Năm nay, Lâm Đồng có 3 dự án đầu tư xây dựng cấp quốc gia gồm: 200,3 km đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương nối tỉnh Đồng ..
 • 16 tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp

  Theo Ban Quản lý Các Dự án ODA Lâm Đồng, Bộ Tài chính đang xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thực hiện Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn I thuộc nguồn ..
Video
.
.

DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ THUỘC LĨNH VỰC XÃ HỘI HÓA TỈNH LÂM ĐỒNG. Ban ..

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ .Ban hành Kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-UBND ..

Tây Nguyên là một trong sáu vùng kinh tế lớn của nước ta, có tiềm năng lớn về phát triển nong nghiệp, công nghiệp chế ..

Ban hành kèm theo Quyết định 2343/QĐ-UBND, ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Danh mục các dự án ..

Luật quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của ..

Ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt,tỉnh Lâm Đồng.

Quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây ..

Quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. ..

Hits count: 33,705,842