Lập quy hoạch Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2035

Theo kế hoạch từ nay đến tháng 4/2018, Sở Xây dựng Lâm Đồng tổ chức chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng lập đồ án quy hoạch thành phố Bảo Lộc gắn liền vùng phụ cận phía Nam Lâm Đồng đến năm 2035, xứng tầm là một thành phố tỉnh lỵ trong tương lai.

Video
.
.

Thống kê 6 năm qua, toàn tỉnh Lâm Đồng đã thu hút 77 doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng nguồn vốn ..

UBND tỉnh vừa có quyết định phân bổ ngân sách đầu tư cho các vùng nông nghiệp công nghệ cao (CNC) và các dự án ứng ..

Thời gian diễn ra từ 8 giờ 30 ngày 15/9/2017 tại Hội trường tầng 2 - Khu hành chính tỉnh Lâm Đồng (36 Trần Phú - ..

UBND Tỉnh LĐ vừa quyết định phân bổ 40 tỉ đồng từ vốn ngân sách giai đoạn 2017- 2020 đầu tư khu công nghiệp Lộc Sơn - ..

Với tổng nguồn vốn ngân sách 30 tỷ đồng giai đoạn trung hạn 2017 - 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định phân bổ chi ..

Nhờ cơ chế chính sách thông thoáng mà nhiều công ty, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã mạnh dạn đầu tư vào hoạt ..

Nằm phụ cận với thành phố Đà Lạt, là địa bàn thuần nông, nhưng những năm gần đây, Lạc Dương đã tạo bước đột phá trong ..

7 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 645 doanh nghiệp trong nước và ..

Vừa qua, làm việc với các sở, ngành chức năng và khảo sát thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên ..

Hits count: 33,834,806