11-9-2019, 9:23 GMT+7

Khảo sát điện gió ở Ninh Gia

 Sở Công thương Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành chức năng, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành khảo sát gần 1.135 ha khu vực Dự án Nhà máy Điện gió tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.

Khu vực khảo sát này gồm các diện tích đất đang sản xuất nông nghiệp (cây cà phê, cây ăn trái…), đất quy hoạch lâm nghiệp và ngoài lâm nghiệp, không ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, không liên quan đến đất quốc phòng.

Trước mắt, nhà đầu tư đề xuất lắp đặt 1 trụ đo gió trên diện tích khoảng 8.000 m2, sau khi thu thập đầy đủ số liệu sẽ hoàn trả mặt bằng theo hiện trạng ban đầu.

Được biết, Dự án Nhà máy Điện gió Ninh Gia đăng ký với các thông tin như: diện tích đất triển khai khoảng 35 ha, độ cao 100 m, tổng công suất 100MW, sản lượng điện 250 triệu kWh/năm, tổng mức đầu tư gần 3.090 tỷ đồng.


(http://baolamdong.vn)
Tin trong ngày.
Tin khác.
Hits count: 33,851,829