13-8-2020, 9:43 GMT+7

Khởi động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020

  Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Thể lệ và phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020

 


 
Cuộc thi dành cho tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng dự án khởi nghiệp, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể. Mỗi tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hoặc nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; mỗi nhóm không quá 5 thành viên. Ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của tỉnh; hoặc có ứng dụng công nghệ như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, sạch, công nghệ bảo vệ môi trường….

Vòng thi cấp cơ sở sẽ được tổ chức tại các đơn vị có hoạt động khởi nghiệp như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hiệp hội Doanh nghiệp, các trường cao đẳng, đại học… Các ý tưởng, dự án được lựa chọn sẽ gửi hồ sơ dự thi về Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng trước ngày 2/10/2020./. 

(http://lamdongtv.vn/)
Tin trong ngày.
Tin khác.
Video
.
.
.
.
gold-view