26-2-2021, 12:32 GMT+7

Lạc Dương thu hút 69 dự án đầu tư ngoài ngân sách

 Thống kê đến nay, trên địa bàn huyện Lạc Dương thu hút 69 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký 6.818 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 5.593 ha. 
 
Trong đó, phân bổ trên các lĩnh vực đầu tư gồm: 45 dự án nông, lâm nghiệp; 14 dự án du lịch, dịch vụ; 10 dự án công nghiệp, chế biến, khai khoáng, thủy điện. 
 
Đến nay có khoảng 38 dự án hoàn thành các hạng mục; 21 dự án đã và đang triển khai thực hiện. 
 
Được biết, trong 5 năm qua, huyện Lạc Dương đã giải ngân đạt 100% nguồn vốn phân bổ (hơn 248 tỷ đồng) để xây dựng hoàn thành 17 dự án đầu tư công chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn.
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.
Video
.
.
.
.
gold-view