23-2-2021, 9:59 GMT+7

Lâm Đồng cam kết hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án

 Tính đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 1.000 dự án đầu tư còn hiệu lực hoạt động, với nguồn vốn đăng ký trên 130 ngàn tỷ đồng, quy mô diện tích trên 69.700 ha. Trong đó 870 dự án đầu tư trong nước; 107 dự án vốn nước ngoài.

 


 
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Cùng với các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư triển khai thực hiện dự án tại địa phương, song địa phương cũng sẽ kiên quyết chấm dứt, thu hồi các dự án hoạt động không đúng mục đích và tiến độ đăng kí.Tính đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 1.000 dự án đầu tư còn hiệu lực hoạt động, với nguồn vốn đăng ký trên 130 ngàn tỷ đồng, quy mô diện tích trên 69.700 ha. Trong đó 870 dự án đầu tư trong nước; 107 dự án vốn nước ngoài. Qua đánh giá sơ bộ có trên 620 dự án đã hoàn thành toàn bộ hoặc một phần đi vào hoạt động, trên 200 dự án đang trong giai đoạn xây dựng, gần 160 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
 

 
Để giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại địa phương triển khai dự án, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và các địa phương liên quan chú trọng rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư để triển khai thực hiện, sớm hoàn thành dự án đưa vào hoạt động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Ngoài ra, địa phương cũng sẽ kiên quyết thu hồi những dự án không triển khai theo đúng quy định. Đến nay toàn tỉnh có 9 dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư với lý do nhà đầu tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án, hoặc không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký./.

http://lamdongtv.vn/
Video
.
.
.
.
gold-view