24-9-2019, 14:23 GMT+7

Lâm Đồng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng

 Tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng thông qua chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo và giám sát các ngân hàng thương mại thực hiện các cam kết.

 

(Lamdongtv.vn)  - Tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng thông qua chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo và giám sát các ngân hàng thương mại thực hiện các cam kết đã ký với các doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp.

Tính đến nay, các chi nhánh ngân hàng thương mại đã cho gần 670 doanh nghiệp và 2 hộ kinh doanh vay gần 5.700 tỷ đồng, trong đó số tiền cam kết cho vay mới là hơn 5.600 tỷ đồng; chiếm 99,7% tổng số tiền cam kết cho vay. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại cũng đã tích cực thực hiện chủ trương cơ cấu lại nợ và giảm lãi xuất vay cho các doanh nghiệp. Về tín dụng hợp tác xã, Quỹ phát triển Hợp tác xã đã cho 3 hợp tác xã vay hơn 1,2 tỷ đồng với tổng dư nợ cho vay tính đến nay là khoảng 6 tỷ đồng./.

Tin trong ngày.
Tin khác.
Hits count: 33,851,848