11-5-2021, 8:42 GMT+7

Lập đồ án quy hoạch Khu Du lịch Đan Kia - Suối Vàng

 Cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu Khu Du lịch (KDL) quốc gia Đan Kia - Suối Vàng, tỷ lệ 1/2.000.
 
Theo đó, tổng diện tích quy hoạch gần 4.000 ha thuộc địa bàn huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Cụ thể giới cận phía Nam giáp Phường 7, Đà Lạt; phía Bắc, Đông, Tây lần lượt giáp rừng quốc gia Bidoup - Núi Bà, xã Đạ Sar và xã Lát, huyện Lạc Dương. 
 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Lâm Đồng làm chủ đầu tư lập đồ án quy hoạch. Tổ chức tư vấn và lập nhiệm vụ quy hoạch là Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị - Trường Đại học Xây dựng. 
 
Được biết, tổng kinh phí lập đồ án quy hoạch gần 6,5 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Gloden Stream tài trợ.
 
V.VIỆT
http://baolamdong.vn/
Video
.
.
.
.
gold-view