8-10-2019, 11:2 GMT+7

Quy hoạch khu nghỉ dưỡng cao cấp tại hồ Tuyền Lâm

 Theo đề xuất của Sở Xây dựng Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản thống nhất thỏa thuận quy hoạch 150.000 m2 mặt bằng Dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại phân khu 9-1, Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt.

Dự án do Công ty TNHH Đất Việt Đà Lạt làm chủ đầu tư. Cơ cấu sử dụng đất gồm các tỷ lệ gần 90,5% diện tích rừng, cây xanh; hơn 3,5% xây dựng công trình không có mái che; gần 6% xây dựng công trình có mái che.

Cụ thể những hạng mục có mái che được phép xây dựng như: khu nhà điều hành, khu nhà lưu trú, tháp vọng cảnh…với chiều cao không quá 3 tầng. Lộ giới cách đường vòng hồ Tuyền Lâm và khoảng lùi xây dựng lần lượt từ 10 m và 30 m trở lên. Công trình được phép xây dựng trên đất trống, đất nông nghiệp; tuyệt đối không tác động đến cây rừng…

(http://baolamdong.vn)
Tin trong ngày.
Tin khác.
Hits count: 33,851,843