5-2-2020, 9:26 GMT+7

Thành lập Cụm Công nghiệp Lộc Thắng

 UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định thành lập Cụm Công nghiệp Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm với tổng diện tích gần 32,3 ha.
 
Ngành nghề hoạt động chủ yếu của Cụm Công nghiệp Lộc Thắng gồm: chế biến lâm sản, nông sản, vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp; sản xuất các sản phẩm của thế mạnh địa phương. 
 
Tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Lộc Thắng gần 31 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu nguồn vốn tập trung xây dựng các hạng mục như: hệ thống cấp điện phục vụ sản xuất, chiếu sáng; hệ thống cấp thoát nước; diện tích trồng cây xanh; hệ thống xử lý chất thải, nước thải…
Tin trong ngày.
Tin khác.
Video
.
.
.
.
gold-view