24-7-2018, 14:36 GMT+7

VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

Vườn Quốc Gia Cát Tiên là nơi có một trong 8 khu vực đất ngập nước Ramsar của Việt Nam (Bàu Sấu), là một trong 9 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận của Việt Nam. Điều kiện địa hình, khí hậu và khả năng dung chứa đến 5 kiểu rừng là những yếu tố làm cho VQG Cát Tiên trở thành nơi “tập trung” các loài thực vật, động vật. Vườn là một dải kết nối giữa hai loại địa hình: Từ cao nguyên Nam Trường Sơn đến vùng đồng bằng Nam Bộ. Do đó rất giàu về tài nguyên đa dạng sinh học có hệ sinh thái rừng, hệ thực vật rừng, hệ động vật rừng đặc trưng cho hệ sinh thái Đông Nam Bộ và có nhiều loài đặc hữu và quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Địa chỉ: xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3.669 228
Giá vé tham quan: 60.000đ/vé người lớn – 10.000đ/vé/trẻ em
Hits count: 33,834,523