8-3-2021, 9:58 GMT+7

Gần 5,8 tỷ đồng hỗ trợ phát triển HTX

  Hiện nay, Lâm Đồng có 369 tổ hợp tác (THT), 318 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 80% tổng số lượng HTX toàn tỉnh.

 


 
Trong thời gian qua, Lâm Đồng luôn có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ nâng cao chất lượng, số lượng các HTX trong đó có các HTX nông nghiệp. Các HTX này đã góp phần quan trọng đẩy mạnh liên kết chuỗi từ sản xuất đến, chế biến, tiêu thụ nông sản.Hiện nay, Lâm Đồng có 369 tổ hợp tác (THT), 318 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 80% tổng số lượng HTX toàn tỉnh. Các HTX  này đã  làm tốt vai trò kết nối giữa người sản xuất và người tiêu thụ, giúp nông dân tìm đầu ra cho nông sản. Đồng thời nhiều HTX đã cung cấp các dịch vụ đầu vào như hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp vật tư nông nghiệp với giá cả chất lượng tốt  đến các hộ thành viên. Trong năm nay, ngành chức năng Lâm Đồng phấn đấu  thành lập mới  ít nhất 25 HTX, 15 THT, 12 trang trại.

Đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ về thủ tục thành lập, hướng dẫn quy trình vận hành, quản lý, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất để  có ít nhất 10% số  HTX hoạt động hiệu quả, 14% HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Trong năm nay, tỉnh sẽ  bố trí 5 tỷ 780 triệu đồng để thực hiện thành công các mục tiêu trên.

http://lamdongtv.vn/