24-3-2020, 10:25 GMT+7

Khai báo thông tin du khách theo mẫu phòng chống dịch Covid-19

  Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân cũng như du khách khi đến với tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tổng hợp và thống nhất nội dung báo cáo thông tin khách lưu trú theo mẫu mới

 

Qua đó, thống nhất sử dụng file Excel để cập nhật thông tin khách lưu trú qua hộp thư điện tử duy nhất bccovid19@gmail.com hàng ngày để Sở kịp thời tổng hợp, báo cáo các cơ quan, đơn vị liên quan.
Cụ thể: ngoài các thông tin về nhân thân, còn có thêm thông tin về lịch trình đã đi trong vòng 14 ngày và dự kiến lịch trình sau thời gian lưu trú tại Lâm Đồng, tình hình sức khỏe và số hiệu phương tiện đã sử dụng khi di chuyển…Văn bản cũng yêu cầu mọi vấn đề đột xuất và khi phát hiện các trường hợp du khách đến từ vùng có dịch cần thông báo trực tiếp về đường dây nóng của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng./.

(http://lamdongtv.vn/)