19-6-2019, 13:42 GMT+7

Lâm Đồng: Lượng khách du lịch tăng trưởng bình quân là 9,5%

Sau 2 năm (2016 – 2018) thực hiện và triển khai Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

 

Theo thống kê của ngành chức năng, hiện toàn tỉnh có 36 khu, điểm tham quan du lịch và 3 sân golf được đầu tư, khai thác kinh doanh cùng với hơn 60 điểm tham quan miễn phí khác, và hơn 30 điểm du lịch canh nông, từng bước đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách.
Vì vậy, lượng khách du lịch đến Đà Lạt – Lâm Đồng tăng đều mỗi năm với mức tăng trưởng bình quân là 9,5% trong đó, tỷ lệ tăng trưởng khách quốc tế hàng năm đạt 28,4%. Số phòng đạt chuẩn cao cấp khách sạn sếp hạng từ 3 – 5 sao chiếm 16%. Dịch vụ trong các khách sạn ngày càng được nâng cao về số lượng, chất lượng. Thời gian lưu trú bình quân 2,2 ngày.  
Hits count: 33,703,315