26-10-2021, 10:22 GMT+7

Lâm Hà: Hơn 3,1 tỉ đồng đầu tư phát triển du lịch

 Huyện Lâm Hà đặt mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2021-2025, số lượng khách du lịch đến địa phương đạt 300.000 lượt trở lên, trong đó khách quốc tế chiếm trên 10%.
 
Việc phát triển du lịch được xác định phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động các nguồn lực đầu tư phù hợp với phát triển nhanh và bền vững.
 
Theo đó, các nội dung triển khai hằng năm tập trung vào tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hoạt động du lịch của huyện và tiềm năng, cơ hội đầu tư du lịch, thu hút khoảng 500-700 lao động, trong đó có 60% lao động được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch; đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có nguồn lực và nhu cầu thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tổng kinh phí thực hiện là 3.150 triệu đồng.
 
HỒNG THẮM
http://baolamdong.vn/