10-4-2020, 13:54 GMT+7

Lượng khách du lịch giảm trên 23% so cùng kỳ

 Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trong Quý I/2020, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng chỉ ước đạt 1,3 triệu lượt, bằng 17,4% kế hoạch, giảm 23,8% so với cùng kỳ

 

Trong đó khách Quốc tế 92.000 lượt, giảm 28%, khách qua lưu trú 865.000 lượt, giảm 26%. Cũng theo Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch về cơ bản hầu hết các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khách sạn, điều hành tour, nhà hàng, lữ hành, các khu, điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đều bị ảnh hưởng, thiệt hại. Chính vì vậy, bên cạnh việc chủ động giữ vững, ổn định, duy trì hoạt động của Ngành du lịch, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo các ngành xây dựng cơ chế chính sách, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng, nhất là hỗ trợ về thuế, phí, tiền thu đất và các lĩnh vực liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ cá nhân trong lĩnh vực, hoạt động du lịch./. 

(http://lamdongtv.vn/)