26-6-2020, 21:14 GMT+7

Xây dựng quy chế bảo tồn kiến trúc cảnh quan TP.Đà Lạt

 Ngày 25.6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thống nhất chủ trương xây dựng đề án quy chế bảo tồn kiến trúc cảnh quan TP.Đà Lạt.
 


Sở Xây dựng Lâm Đồng được giao làm chủ đầu tư thực hiện đề án và phải khẩn trương xây dựng đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí, lộ trình, kế hoạch tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Tỉnh yêu cầu khi xây dựng đề án cần tập hợp đầy đủ hồ sơ, tư liệu về kiến trúc, cảnh quan, quy hoạch của TP.Đà Lạt qua các thời kỳ, kết hợp tham khảo, cập nhật các nghiên cứu của các cấp, ngành, lĩnh vực, địa phương có liên quan về bảo tồn kiến trúc, cảnh quan; trong đó kiến trúc và cảnh quan là hai nội dung liên quan chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án. Tỉnh cũng lưu ý, đơn vị thực hiện đề án cần nghiên cứu lựa chọn các trường, viện nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu về bảo tồn kiến trúc, cảnh quan TP.Đà Lạt. Đây có thể xem là bước quan trọng trong việc hướng tới xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố di sản đầu tiên trong cả nước.
(https://thanhnien.vn/)
Video
.
.
.
.

    Ngày 10/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt ban hành Quyết định số 6070/QĐ-UBND Về việc công nhận các đơn vị sản xuất, kinh doanh đạt chuẩn “Điểm mua sắm chất lượng cao” năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Lạt ..

.