16-5-2019, 9:9 GMT+7
 Chức năng Nhiệm vụ Quyền hạn và Cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3832964 - Fax:(0263) 3811 656
Email:ttxtdttmdl@lamdong.gov.vn
Website:http://www.dalat-info.vn/

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

I. THAM MƯU VÀ GIÚP VIỆC CHO UBND TỈNH

- Giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách liên quan tới thu hút đầu tư, thương mại và du lịch

- Thu thập, phản hồi các ý kiến của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến các sở, ngành có liên quan và UBND tỉnh

- Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình, nội dung làm việc cho các nhà đầu tư doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Lâm Đồng.

II. XÚC TIẾN, TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch.

- Thu thập và cung cấp các thông tin liên quan tới đầu tư, thương mại và du lịch các đối tượng có nhu cầu.

- Thực hiện hướng dẫn du lịch tại chỗ cho du khách thông qua các ấn phẩm, băng đĩa hình, bản đồ, … do Trung tâm phát hành.

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền quảng bá các sự kiện, các cuộc hội nghị hội thảo, các diễn đàn đầu tư trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu và mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của tỉnh.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức hội chợ trong và ngoài nước.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các khóa huấn luyện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh cho các đối tượng.

- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý phân phối, xây dựng phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Lâm Đồng tại các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước.

- Liên hệ làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với các hiệp hội, tổ chức xúc tiến, các doanh nghiệp và tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài.

- Tư vấn các thủ tục đầu tư, kinh doanh: hỗ trợ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thiết lập hồ sơ dự án đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

- Cung cấp thông tin, tuyên truyền giới thiệu, quảng bá những sản phẩm, dịch vụ du lịch hiện có, các điểm tham quan hoạt động ăn nghỉ, giải trí, dịch vụ vận chuyển, các tour trong và ngoài nước.

- Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp và giới thiệu các dịch vụ cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp.

(TIPC Lâm Đồng)


Video
.
.
.
.
Hits count: 33,851,831