24-3-2020, 19:10 GMT+7

Đồi chè Cầu đất - Đà Lạt

Chiều yên ả. Ngọn gió thu lướt thướt ngang qua miền đất bazan Lâm Đồng, quyến hương chè rải theo triền núi. Thung thăng giữa không gian khoáng đạt, diệp trùng thảm xanh của những nương chè phủ khắp núi đồi, mênh mang đến bất tận. Gió thơm. Đất trời thơm. Hương chè ủ ấp, quấn quyện trong từng chân tóc, nếp áo, vương vấn mãi…
 
 
 
 
 

 

Ảnh: MVB
Video
.
.
.
.
KS Mộc lan