19-10-2020, 8:44 GMT+7

Công bố điểm giới thiệu sản phẩm OCOP

Sáng ngày 16/10/2020, tại Khu du lịch Langbiang Lạc Dương; Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng chủ trì phối hợp với UBND huyện Lạc Dương, Công ty TNHH Langbian VF Dâu Rừng tổ chức Lễ Công bố điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Lâm Đồng; tham gia buổi Lễ có đại diện của lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, lãnh đạo Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, UBND huyện Lạc Dương, đại diện UBND thành phố Đà Lạt, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và đông đảo nhân dân, du khách.
 

Phát biểu công bố khai trương, ông Bùi Thế - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết đây là điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng và có 13 sản phẩm OCOP, (trong đó 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, 03 sản phẩm OCOP 3 sao) của 7 doanh nghiệp, hợp tác xã và 05 sản phẩm của 03 doanh nghiệp đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và giao Công ty TNHH Langbian VF Dâu Rừng tổ chức hoạt động; đồng thời mong rằng đây sẽ là tiền đề cho sự hình thành và phát triển các điểm mới trên địa bàn toàn tỉnh; do đó đề nghị đơn vị chủ trì tổ chức hoạt động kinh doanh thực hiện nghiêm quy định, đảm bảo phục vụ du khách chu đáo.

Đình Cử
Tin trong ngày.
Tin khác.