28-4-2021, 10:7 GMT+7

Mời tham gia Hội chợ Thương mại – Du lịch Quốc tế Nha Trang 2021

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến Thương mại Khánh Hòa tổ chức Hội chợ Thương mại – Du lịch Quốc tế Nha Trang 2021

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến Thương mại Khánh Hòa tổ chức Hội chợ Thương mại – Du lịch Quốc tế Nha Trang 202

Hội chợ là hoạt động xúc tiến Thương mại – Du lịch thiết thực trong chuỗi, với hơn 100 sự kiện văn hoám thể thao, nghệ thuật xúc tiến Thương mại – Du lịch do tỉnh Khánh Hòa tổ chức với chủ đề  “Điểm đến an toàn – Nha Trang biển gọi”. Các đơn vị tham gia sẽ có nhiều hoạt động giao thương, quảng bá sản phẩm hàng hóa, sản phẩm du lịch.

Nội dung thư mời