Liên kết website
.
Thủ tục hành chính

Dự án Café - REDD ký kết 5 biên bản ghi nhớ

24/02/2020

Sau gần 1 năm chính thức hoạt động, Dự án Cà phê nông lâm kết hợp và nâng cao chất lượng rừng (Café - REDD) Lâm Đồng đã ký kết 5 biên bản ghi nhớ về sản xuất cà phê bền vững đối với 5 cơ quan, đơn vị gồm: Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững Việt Nam, UBND huyện Lạc Dương, HTX Chappi Coffee, Công ty K’Ho Coffee và Công ty The Married Beans.

Villa Ngoc Lan
Mộc bản triều nguyễn
Hits count: 33,772,500