8-7-2020, 8:50 GMT+7

Mội trường kinh doanh tỉnh Lâm đồng được cải thiện tích cực qua chỉ số PCI năm 2019

 Năm 2019, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung cam kết cải thiện môi trường kinh doanh UBND tỉnh đã ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kết quả tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu đã cam kết với cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2019 tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ tiếp cận tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ, khuyến công, hỗ trợ khởi nghiệp…Từ đó, kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đã được cải thiện tích cực. Kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019 của tỉnh đã tăng được 2,44 điểm (từ 63,79 lên 66,23), thứ hạng tăng 05 bậc so với năm 2018 (từ 27/63 lên 22/63) và Lâm Đồng vẫn tiếp tục là tỉnh có kết quả xếp hạng đứng đầu trong 5 tỉnh Tây nguyên.

Kết quả xếp hạng PCI 2019, Lâm Đồng có 04 chỉ số tăng điểm, tăng bậc và 03 trong số 04 chỉ số này có trọng số điểm cao như chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp (20%), đào tạo lao động (20%), chi phí không chính thức (10%), chỉ số gia nhập thị trường (5%).

Các chỉ số giảm thứ hạng gồm tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước, tính năng động, tiên phong của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự và cạnh tranh bình đẳng.

Tuy có nhiều chỉ số giảm thứ hạng, nhưng Lâm Đồng vẫn có một số tiêu chí thuộc các nhóm chỉ số giảm thứ hạng có kết quả bằng hoặc gần bằng với tiêu chí của các tỉnh trong nhóm có chất lượng điều hành tốt.

Điểm đáng ghi nhận là lần đầu tiên Lâm Đồng đã không còn DN nào phải chờ hơn 3 tháng để hoàn thành các thủ tục để chính thức đi vào hoạt động từ lúc đăng ký kinh doanh. Tỷ lệ DN cho rằng tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho DN là phổ biến đã dưới 50% (cụ thể là 42%) và chỉ còn 03% DN được khảo sát phản ảnh phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí không chính thức, tỉnh đứng đầu tỷ lệ này là 01%.

Năm 2019 tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức và đưa các đoàn doanh nghiệp đi các địa phương tham dự 17 hội chợ thương mại và đã giúp nhiều doanh nghiệp ký kết được các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn về pháp luật tại tỉnh cũng đã tăng lên khá cao là 65%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ liên quan tới công nghệ cũng đã tăng lên đáng kể là 64%. Kết quả này cho thấy chất lượng hệ thống dịch vụ tư vấn pháp luật và dịch vụ công nghệ cung cấp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện hơn những năm trước.

Về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cũng đã tốt hơn trước. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tốt chất lượng giáo dục phổ thông tại tỉnh ở mức khá cao là 69%. Chất lượng đào tạo lao động của tỉnh Lâm Đồng cũng được các doanh nghiệp đánh giá cao và có đến 91% doanh nghiệp được hỏi đã trả lời rằng lao động tại tỉnh Lâm Đồng đáp ứng được nhu cầu sử dụng của DN. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc đầu tư cho đào tạo lao động tại chỗ và mức đầu tư đã đạt khoảng 5,72% tổng chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát năm 2019 cũng cho thấy việc tiếp cận tài liệu quy hoạch tại tỉnh Lâm Đồng đã trở nên dễ dàng hơn với số điểm được chấm là 2,49 (Theo thang điểm từ 1=Không thể; đến 5=Rất dễ), tỉnh có số điểm cao nhất chỉ ở mức 2,81 điểm. Các doanh nghiệp khi có nhu cầu được cung cấp các thông tin cần thiết, các văn bản của nhà nước...đều được các cơ quan nhà nước đáp ứng khá tốt, có 89% doanh nghiệp được khảo sát xác nhận có nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị cơ quan nhà nước của tỉnh cung cấp, đây là tỷ lệ khá cao, tỉnh đứng đầu tỷ lệ này là 93%.

Về cải cách hành chính, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả rất khích lệ, có đến 76% doanh nghiệp thừa nhận công tác cải cách các thủ tục hành chính của tỉnh tốt hơn trước rất nhiều nên doanh nghiệp đã không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục, tỉnh xếp hạng cao nhất tỷ lệ này cũng chỉ ở mức 76%.

Các hoạt động đối thoại giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng được đánh giá cao, có 100% DN khẳng định nhận được phản hồi của chính quyền tỉnh sau khi phản ánh khó khăn, vướng mắc, và có 84% DN được khảo sát hài lòng với phản hồi hoặc cách giải quyết của chính quyền tỉnh, tỉnh đứng đầu tỷ lệ này là 97%.

Về mức độ tin tưởng vào hệ thống pháp luật, có 90% doanh nghiệp cho rằng Tòa án các cấp của tỉnh xét xử các vụ việc kinh tế đúng pháp luật, tỉnh đứng đầu tỷ lệ này là 99%, và đặc biệt là không còn DN nào phản ảnh phải trả tiền 'bảo kê' cho băng nhóm côn đồ, xã hội đen để được yên ổn làm ăn.

Những kết quả cải thiện môi trường kinh doanh năm 2019 là tiền đề thuận lợi để tỉnh Lâm Đồng sớm đạt được mục tiêu được xếp hạng vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành tốt trong những năm tiếp theo.


Trương Văn Đức
 
Video
.
.
.
.
Trung tâm lưu trư QG IV