29-6-2021, 9:11 GMT+7

Những giải pháp để tỉnh Lâm Đồng phát huy lợi thế tiềm năng, chủ động hội nhập quốc tế và phát triển bền vững

 Lâm Đồng có diện tích tự nhiên 9.783,2 km², đến cuối năm 2020 có 1.415.500 người. Lâm Đồng là đơn vị hành chính đông thứ 23 về số dân, xếp thứ 23 về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Năm 2020, do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khiến Việt Nam tăng trưởng GRDP chỉ ở mức 2,91%. Trong khi nhiều tỉnh, thành có mức tăng trưởng GRDP âm thì Lâm Đồng vẫn tăng 2,01% so với cùng kỳ và là tỉnh đứng thứ 48 trong bảng xếp hạng tăng trưởng GRDP của cả nước.

Thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch, xây dựng các phương án, kịch bản điều hành và quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung triểu khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực. Với tinh thần quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, do đó các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đã và vượt mục tiêu đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên. Ngành nông nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng khá 4,38% (tương đương mức tăng trưởng khi chưa có dịch COVID-19), khẳng định vai trò là trụ đỡ của kinh tế tỉnh Lâm Đồng; công nghiệp và xây dựng tăng 1,86%; tuy nhiên khu vực dịch vụ chỉ đạt 99,02% so với cùng kỳ.

Nhờ điều kiện khí hậu có tính đặc thù, do đó tỉnh Lâm Đồng có lợi thế phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và du lịch chất lượng cao.

1.Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng là cơ sở phát triển bền vững trong quá trình hội nhập quốc tế

Nhằm tiếp tục phát huy lợi thế tiềm năng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Số: 1848/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Chúng tôi xin trích dẫn một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu phát triển:

- Xây dựng và phát triển vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành vùng kinh tế động lực của khu vực Tây Nguyên, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại.

- Là trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế, phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản.

- Phát triển ngành du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch canh nông và du lịch văn hóa - di sản, danh lam thắng cảnh tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

- Phát triển hệ thống đô thị - nông thôn theo hướng tăng trưởng xanh, khả thi và phù hợp với xu thế hội nhập, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển các không gian đô thị, làng đô thị xanh, không gian du lịch, không gian sản xuất nông nghiệp hài hòa vời không gian cảnh quan rừng đặc trưng và không gian bảo tồn đa dạng sinh học của vùng cao nguyên.

- Phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, làm cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả vùng.

- Quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

2. Phạm vi, quy mô:

Phạm vi lập quy hoạch: toàn tỉnh Lâm Đồng, diện tích tự nhiên 9.783,34 km2 bao gồm 12 đơn vị hành chính: thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và 10 huyện (Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên).

3. Tính chất:

- Là vùng kinh tế động lực của vùng Nam Tây Nguyên; vùng bảo tồn rừng cảnh quan, tài nguyên nước và đa dạng sinh học của vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam bộ và quốc gia; bảo vệ đầu nguồn hệ thống sông Đồng Nai, Sêrêpốk, sông Lũy, sông Cái Phan Rang.

- Là vùng đặc thù về nông nghiệp chuyên canh; Trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế; trung tâm công nghiệp chế biến nông lâm sản và khoáng sản; trung tâm dịch vụ - du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch canh nông và du lịch văn hóa - di sản, danh lam thắng cảnh tầm quốc gia và quốc tế; trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành tầm quốc gia; trung tâm nghiên cứu hạt nhân, sinh học cấp quốc gia; trung tâm chăm sóc sức khỏe cấp quốc tế.

- Đầu mối giao thương quốc tế của vùng và quốc gia; nằm giữa 3 vùng kinh tế trọng điểm quốc gia: vùng Tây Nguyên, vùng Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; đầu mối giao thông đường bộ quan trọng của vùng Nam Tây Nguyên.

- Vùng có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đối với Tây Nguyên và cả nước.

Quyết định Số: 1848/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phân vùng tỉnh Lâm Đồng thành 3 tiểu vùng phát triển kinh tế như sau:

- Tiểu vùng I:

+ Phạm vi và tính chất: thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận là vùng phát triển kinh tế động lực của tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà. Là Trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế - văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Lâm Đông; Trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế; Trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia và quốc tế; Trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành cấp quốc gia; Trung tâm bảo tồn rừng cảnh quan và đa dạng sinh học cấp quốc gia; Trung tâm thương mại dịch vụ, hội chợ triển lãm; Trung tâm văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao và giải trí cấp vùng; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước. Trong đó thành phố Đà Lạt là đô thị trung tâm vùng tỉnh Lâm Đồng, trung tâm du lịch cấp quốc gia, trung tâm chuyên ngành về nghiên cứu, đào tạo cấp vùng Tây Nguyên và cấp quốc gia.

+ Định hướng phát triển: Phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận theo mô hình chuỗi các đô thị liên kết theo tuyến vành đai và xuyên tâm; kết nối với các vùng du lịch sinh thái, các vùng cảnh quan rừng, cảnh quan nông nghiệp; phát triển bền vững; bảo tồn và phát huy tính đặc thù về tự nhiên và văn hóa - lịch sử.

- Tiểu vùng II:

+ Phạm vi và tính chất: là vùng đệm sinh thái bao gồm huyện Di Linh, Đam Rông và phía Tây huyện Lâm Hà. Trong đó thị trấn Di Linh là trung tâm của tiểu vùng.

+ Định hướng phát triển: Phát triển đô thị dọc theo quốc lộ 20 và phía Bắc quốc lộ 27, hạt nhân là thị trấn Di Linh. Phát triển vùng chuyên canh theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển thương mại dịch vụ tại thị trấn Di Linh, Đinh Văn, Đạ Rsal, các cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái rừng, du lịch điều dưỡng.

- Tiểu vùng III:

+ Phạm vi và tính chất: là vùng động lực kinh tế phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên. Trong đó thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận là trung tâm tiểu vùng phía Nam của tỉnh, phát triển tiệm cận tiêu chuẩn đô thị loại I.

+ Định hướng phát triển: phát triển vùng đô thị Bảo Lộc và vùng phụ cận trên trục quốc lộ 20, quốc lộ 55 và vùng đô thị phía Tây trên quốc lộ 20, đường tỉnh 721. Phát triển chủ yếu công nghiệp nhẹ (chế biến nông sản, dệt may, tơ tằm, công nghiệp phụ trợ, khai thác và chế biến sản phẩm sau khai khoáng). Phát triển thương mại dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái rừng. Các vùng chuyên canh theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao (chè, cà phê, dâu tằm, cây ăn quả, lúa, dược liệu), gắn sản xuất với công nghiệp chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Bảo tồn đa dạng sinh học trong vườn quốc gia Cát Tiên, hành lang đa dạng sinh học phía Bắc của tiểu vùng...;

2. 10 lợi thế sánh của tỉnh Lâm Đồng so với các tỉnh Tây Nguyên và cả nước là cơ sở khoa học và thực tiễn để tỉnh Lâm Đồng phát triển bền vững

Qua trình nghiên cứu thực tiễn, chúng tôi nhận thấy tỉnh Lâm Đồng có 10 lợi thế so sánh để phát triển bền vững sau đây:

1.Là tỉnh có khí hậu ôn hòa nhất Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng, đặc biệt là thành phố Bảo Lộc là một trong những địa phương có lượng mưa cao nhất cả nước;

2.Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lanbiang là khu dự trữ sinh quyển thứ 09 ở Việt Nam nhưng đầu tiên ở Tây Nguyên, đây là khu dự trữ sinh quyển có tính đa dạng sinh học cao tầm quốc gia và quốc tế; là cơ hội tốt để họp tác quốc tế so với nhiều khu dự trữ sinh quyển khác trong cả nước;

3.Là tỉnh duy nhất ở Tây nguyên không có đường biên giới, do đó tình hình an ninh quốc gia luôn được bảo đảm, diễn biến ít phức tạp hơn các tỉnh Tây Nguyên, góp phần đảm bảo an ninh chính trị để phát triển bền vững;

4.Là tỉnh có thượng nguồn của các hệ thống sông cao nhất Tây Nguyên (Sông Đồng Nai, sông Sêrêpốk, sông Lũy, sông Cái Phan Rang), do đó lâm Đồng là địa phương có trữ lượng nước mặt lớn, tính cân bằng nước cơ bản đảm bảo để phát triển kinh tế xã hội rất thuận lợi phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu;

5.Là tỉnh có các đô thị cực nam nhất Tây Nguyên; đồng thời có vị trí địa lý gần biển nhất trong các đô thị ở Tây nguyên, do đó Lâm Đồng có tính liên kết vùng quốc gia và quốc tế để phát để phát triển kinh tế xã hội bền vững, đặc biệt là lĩnh vực du lịch chất lượng cao;

6.Là tỉnh có tính đa dạng sinh học cao, với nhiều động thực vật quý hiếm trong sách đỏ việt Nam và thế giới, có trên 2000 loài dược liệu quý đã và đang khai thác thương mại; Lâm Đồng có quy mô sản xuất hàng hóa đa dạng cây trồng, vật nuôi nhất các tỉnh Tây Nguyên và có nhiều nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu;

7.Là tỉnh có tỷ trọng cơ cấu kinh tế mà nông nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng trên 82 %; là cơ sở cực kỳ quan trọng để phát triển kinh tế xanh hiện tại và trong tương lai;

8.Là tỉnh có tổng thu ngân sách cao nhất các tỉnh Tây Nguyên; là động lực quan trọng để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai;
9.Là tỉnh đứng đầu cả nước và vùng Tây Nguyên về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên nền tảng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ;

10.Là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất Tây Nguyên; đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm 1,35% là cơ sở quan trọng để giảm nhanh khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trong quá trình phát triển bền vững.

3. Những giải pháp để phát triển bền vững thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 chủ động hội nhập quốc tế

Trên cơ sở phân tích lợi thế so sánh, để Lâm Đồng tiếp tục phát triển bền vững, chủ động hội nhập quốc tế, chúng tôi đề xuất 10 giải pháp để phát triển bền vững cơ bản sau đây:

(1) Tập trung đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng huyện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; mặc dù UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố triễn khai từ năm 2019, song đến ngày 30/5/2021 UBND tỉnh mới phê duyệt quy hoạch vùng huyện 03 địa phương: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên; Lâm Hà đang trình xin ý kiến của BTV Tỉnh ủy; Di Linh và Bảo Lâm đang hoàn thiện; Đam Rông dự kiến trong quý III/2021. Riêng các huyện còn lại thuộc Quy hoạch 704: Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng đang hoàn thiện hồ sơ bổ sung theo hướng dẫn của bộ xây dựng.

(2) Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đa ngành, bền vững, hiện đại có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao; trong đó, tập trung đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh và nông nghiệp hữu cơ. Quy hoạch lại hệ thống nhà kính, nhà lưới gắn với phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, thân thiện môi trường; thay thế việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp bằng các sản phẩm sinh học, tự nhiên. Xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản, đặc biệt là thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất hoặc giảm thiểu tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp; tiếp tục thực hiện trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, làm giàu rừng; tiến hành đồng bộ chương trình trồng 50 triệu cây xanh của tỉnh Lâm Đồng. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu;

(3) Phát triển công nghiệp có chọn lọc, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thân thiện với môi trường; tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn; công nghiệp chế biến sâu: chế biến trà, cà phê, sữa, tơ tằm, alumin, nhôm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến dược liệu, dược phẩm và thực phẩm chức năng từ sản phẩm nông nghiệp;... với trình độ công nghệ cao, khai thác được thế mạnh nguồn nguyên liệu sẵn có, góp phần thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp địa phương, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo có lợi thế của địa phương...

(4) Huy động nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hạ tầng hiện đại, xanh, thân thiện môi trường. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại; nâng cao chất lượng vận tải đường bộ, đường hàng không; đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây – Liên Khương và sớm triễn khai các dự án cao tốc mang tính liên kết vùng như Buôn Ma Thuột - Liên Khương và Đà Lạt – Nha Trang theo quy hoạch của Chính phủ đến năm 2030.

(5) Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu theo kế hoạch tăng trưởng xanh của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030. Có giải pháp đồng bộ xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố cảnh quan tầm quốc gia và quốc tế trong những năm tới;

(6) Tiếp tục khai thác, phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan, môi trường để mở rộng không gian du lịch theo quy hoạch, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, khẳng định thương hiệu, khả năng cạnh tranh và thật sự trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh; xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, mang tầm quốc gia và quốc tế, hướng tới phát triển du lịch thông minh. Qúa trình phát triển kinh tế phải chú ý bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Chú trọng yếu tố con người; tạo môi trường thuận lợi để con người có cơ hội phát huy mọi năng lực sáng tạo, có cuộc sống hạnh phúc; từng bước phát triển kinh tế tri thức trong tương lai;

(7) Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; phấn đấu đến năm 2025, ngân sách địa phương cân đối trên 80% nhu cầu chi thường xuyên; tập trung rà soát, cắt giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển, phấn đấu đến hết năm 2025 chi đầu tư phát triển đạt tỷ lệ 30% trong tổng chi cân đối ngân sách; quản lý chặt chẽ nợ công;

(8) Phát triển mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ; Quan tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chú trọng ứng dụng cuộc CMCN 4.0.,chuyển đổi số; nâng cao sức cạnh tranh; tham gia hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị; khuyến khích hình thành các doanh nghiệp lớn, thương hiệu mạnh.

(9) Tiếp tục xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành, đạt chuẩn quốc tế. Phấn đấu xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành một trong những trung tâm giáo dục quốc gia và quốc tế. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

(10) Thực hiện đồng bộ các biện pháp cải thiện căn bản môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu đưa tỉnh Lâm Đồng đứng vào nhóm các tỉnh, thành phố trong cả nước có chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và nhóm 20 tỉnh có chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tốt nhất vào năm 2025. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đề án vị trí việc làm, cơ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

TS. Phạm S
P. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng


 
Video
.
.
.
.
Trung tâm lưu trư QG IV