3-7-2019, 10:2 GMT+7

Lâm Ðồng qua nửa năm phát triển ổn định

 Nhờ chủ động xây dựng chương trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ngay từ đầu năm, ở các cấp, các ngành, các địa phương, nên 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Ðồng tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá so với cùng kỳ và đang hòa nhập vào thị trường quốc tế cũng như khu vực; kết cấu hạ tầng, năng lực và trình độ sản xuất của nhiều ngành kinh tế đã tăng lên; an ninh chính trị được giữ vững…
 
Tỉnh lộ 726 thị trấn Nam Ban - Đạ Đờn đang được nâng cấp, sửa chữa. Ảnh: L.Hoa
Tỉnh lộ 726 thị trấn Nam Ban - Đạ Đờn đang được nâng cấp, sửa chữa. Ảnh: L.Hoa
 
Ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới và thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; thực hiện phát triển các thương hiệu sản phẩm nông sản của các địa phương trong tỉnh; triển khai các thủ tục xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản khác; đẩy mạnh việc liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng trưởng theo kế hoạch đề ra, trong đó chỉ số toàn ngành công nghiệp tăng trưởng khá so với cùng kỳ, đặc biệt là chỉ số sản xuất ngành khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao. Lĩnh vực dịch vụ phát triển ổn định; hoạt động tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thu ngân sách đảm bảo cho các nhiệm vụ chi của địa phương. Các hoạt động văn hóa - xã hội và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường, đã chủ động phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh lớn, nguy hiểm xảy ra; thực hiện tốt, kịp thời chính sách người có công, an sinh xã hội; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được chú trọng triển khai thực hiện; chất lượng giáo dục đào tạo từng bước được nâng lên theo hướng toàn diện; quy mô trường, lớp ổn định...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng qua không có biến cố đặc biệt (cả tích cực và tiêu cực), tuy vậy, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế dẫn đến những chỉ tiêu đạt thấp. Ngành nông nghiệp tăng trưởng nhưng tốc độ còn chậm; giá cả một số mặt hàng nông sản như cà phê, chè, điều, rau, hoa,… thấp dẫn đến tăng trưởng ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm đạt thấp hơn so với cùng kỳ; dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy giảm nhưng mức độ vi phạm ngày càng tăng, diễn biến ngày càng phức tạp. Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ chậm, chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra; còn xảy ra tình trạng chèo kéo khách du lịch và cò đặc sản làm mất nét đẹp của du lịch Đà Lạt. Tình hình giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt thấp và giảm so với cùng kỳ; thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế và chưa có dấu hiệu khởi sắc; trật tự an toàn xã hội và tai nạn giao thông còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn…
 
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 được chú trọng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từ đầu năm, thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ với 14 giải pháp căn bản. Trong đó: Phòng chống dịch tả lợn châu Phi, quy định lại hệ thống nhà kính, nhà lưới để đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp nhưng không ảnh hưởng môi trường; triển khai có hiệu quả chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực và có lợi thế cạnh tranh tỉnh Lâm Đồng năm 2019; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Triển khai các quy hoạch vùng huyện, thị trấn; tăng cường công tác quản lý đô thị và trật tự đô thị theo quy hoạch, nhất là thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, khu quảng trường để kinh doanh, buôn bán trái quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện và các nội dung tổ chức Festival Hoa Đà Lạt vào cuối năm 2019. 
 
Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019:
 
Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước tăng 7,15% so cùng kỳ (khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,4%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,48%, khu vực dịch vụ tăng 7,03%). Tổng mức đầu tư toàn xã hội là 10.533 tỷ đồng, đạt 34,5% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 4.393,6 tỷ đồng, bằng 55% dự toán địa phương (thuế, phí, lệ phí 2.625,6 tỷ đồng, bằng 50% dự toán địa phương). Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 371,3 triệu USD, đạt 51,6% kế hoạch. Khách du lịch khoảng 3.735 ngàn lượt khách, đạt 52,5% kế hoạch (khách quốc tế khoảng 267 ngàn lượt, khách qua đăng ký lưu trú khoảng 2.540 ngàn người). Tổng số lao động được giải quyết việc làm là 18.000 người, đạt 60% kế hoạch (việc làm mới 5.600 lao động, xuất khẩu lao động 410 người). Dự kiến hết tháng 6/2019, có 399/636 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 62,7%, tăng 41 trường so với năm học trước, tăng 6 trường so với đầu năm 2019. Có 1.079.793 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 82%. Tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị là 83,8%. Tỷ lệ xã, phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 97,3%.

Đổi mới hoạt động xúc tiến, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước một cách chủ động, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là những mặt hàng có giá trị cao, những hàng hóa đã có thương hiệu, mặt hàng có lợi thế của tỉnh; “đưa hàng Việt về nông thôn”. Tăng cường công tác quản lý thị trường chống kinh doanh trái phép, buôn lậu; ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng trên thị trường; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích, hỗ trợ những ý tưởng, phương án khởi nghiệp. 

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; quản lý chặt chẽ nguồn thu, rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thu, xác định những lĩnh vực còn thất thu để triển khai đồng bộ các biện pháp chống thất thu; đẩy mạnh thực hiện theo kế hoạch, lộ trình, không để dồn vào những tháng cuối năm. Kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm các khoản chi tiêu công; tiết kiệm tối đa các khoản chi tiếp khách, hội nghị, tổ chức tham quan chưa cần thiết; hoãn và giảm chi tiêu ngân sách để mua sắm tài sản chưa cần thiết, tài sản có giá trị lớn; hạn chế đến mức thấp nhất các khoản chi phát sinh ngoài dự toán. Cân đối đảm bảo đủ nguồn để thực hiện giải ngân thanh toán cho khối lượng hoàn thành của dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ khác đã được Trung ương cân đối trong dự toán đầu năm, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau thanh toán. 
 
Tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; huy động hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tập trung củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt, xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí còn lại, đảm bảo thực chất không chạy theo thành tích; chú trọng thực hiện tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường; đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng huyện Đơn Dương thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Tăng cường các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân...

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf View
Hits count: 33,848,825