25-9-2020, 9:24 GMT+7

THÔNG TIN LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO, CÁC PHÒNG THUỘC TRUNG TÂM

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

Địa chỉ mail công vụ

Cơ quan

Di động

1

Dương Quốc Anh

Giám đốc

3510557

0913.953.865

anhdq@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hùng

Phó Giám đốc

3701879

0919.179.777

hungnvttxt@lamdong.gov.vn

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

3832964

 

 

3

Võ Thị Hoàng Yến

Trưởng phòng

3533309

0983.414.020

yenvth@lamdong.gov.vn

4

Lê Thị Thu Thủy

P.Trưởng phòng

 

0919.912.221

thuyltt@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Văn Phương

Kế toán Trưởng

3510559

0962.617.237

phuongnv.ttxt@lamdong.gov.vn

6

Phạm Thị Thúy Ngân

Kế toán

3510559

0978.393.512

 

7

Tô Thị Ngọc Hà

Văn thư

 

0918.767.079

hattn@lamdong.gov.vn

8

Nguyễn Ngọc Hạnh Chi

Chuyên viên

 

039.2526.437

chinnh@lamdong.gov.vn

PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

3510556

 

 

9

Cao Đình Cử

Trưởng phòng

 

0909.713.469

cucdttxt@lamdong.gov.vn

10

Trương Công Thành

P.Trưởng phòng

 

0914.300.250

thanhctttxt@lamdong.gov.vn

11

Trương Huy Đạt

P.Trưởng phòng

 

0982.060.611

datth@lamdong.gov.vn

12

Huỳnh Châu Vỹ

Chuyên viên

 

0908.352.079

vyhc@lamdong.gov.vn

13

Thái Thị Mỹ Liên

Chuyên viên

 

0902.392.246

lienttm@lamdong.gov.vn

P. XÚC TIẾN ĐẦU TƯ& HỖ TRỢ DN

3533167

 

 

14

Tô Văn Sanh

P.Trưởng phòng

 

0976.036.452

sanhtv@lamdong.gov.vn

15

Tô Hoàng Chung

Chuyên viên

 

0902.663.363

chungth2@lamdong.gov.vn

16

N. Võ Phương Nhung

Chuyên viên

 

0356.688.879

nhungnvp@lamdong.gov.vn

PHÒNG THÔNG TIN

3510558

 

 

17

Nguyễn Long Châu

Trưởng phòng

 

0983.888.171

chaunl@lamdong.gov.vn

18

Dương Thị Thu Nhi

P. Trưởng phòng

 

0918.810.007

nhidtt@lamdong.gov.vn

19

Võ Thị Thùy Duyên

Chuyên viên

 

0906.818.922

duyenvtt@lamdong.gov.vn

20

Trần Quốc Thái

Chuyên viên

 

0973.622.380

thaitq@lamdong.gov.vn

P. XÚC TIẾN & HƯỚNG DẪN DU LỊCH

3533277

 

 

21

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng phòng

 

0982.031.977

hiennttttxt@lamdong.gov.vn

22

Trương Thị Kim Lan

Chuyên viên

 

0917.128.602

lanttk@lamdong.gov.vn

23

Cao Đình Cừ

Chuyên viên

 

0972.262.943

cucd.ttxt@lamdong.gov.vn

24

Trần Tuấn Anh

Chuyên viên

 

0908.967.976

anhtt@lamdong.gov.vn

TT THÔNG TIN & HỖ TRỢ KDL

3725555

367-3333

 

25

Mai Thị Kim Thanh

P. Trưởng TT

 

0918.675.487

thanhmtk@lamdong.gov.vn

26

Trần Văn Trình

Chuyên viên

 

0974.479.840

trinhtv@lamdong.gov.vn

 

 

 

 TIPC Lâm Đồng

Video
.
.
.
.