15-10-2020, 10:27 GMT+7

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI - Trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của Lâm Đồng

Từ ngày 14/ 10/2020 đến ngày 16/ 10/2020, tại khuôn viên Hội trường Tỉnh ủy ( 10 đường Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt) . Trung tâm xúc tiến Đầu tư , Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, đã tổ chức trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của Lâm Đồng. 


Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Triển lãm “Một số thành tựu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lâm Đồng 2015 – 2020”, là dịp để giới thiệu tiềm năng thế mạnh về các sản phẩm tiêu biểu và có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, đồng thời phản ánh những thành tựu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nổi bật của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI.


Tại khu vực trưng bày, Trung tâm xúc tiến Đầu tư , Thương mại và Du lịch Lâm Đồng đã lựa chọn trưng bày các sản phẩm tiêu biểu và thế mạnh của Lâm Đồng, như: Hoa Đà Lạt, rau thủy canh, trà, cà phê, nấm, phúc bồn tử… Bên cạnh trưng bày và giới thiệu các sản vật của địa phương, đây cũng là cơ hợi để giới thiệu, quảng bá và tuyền truyền thương hiệu “ Đà lạt-Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”…

Long Châu