11-6-2020, 10:29 GMT+7

Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hải Dương - tìm hiểu cơ hội giao thương và đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện chương trình hợp tác giữa hai địa phương Lâm Đồng và Hải Dương. Từ ngày 08-12/6/2020, Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương và gần 20 doanh nghiệp đã có chuyến khảo sát và tìm hiểu cơ hội hợp tác giao thương và đầu tư tại thành phố Đà Lạt. Đoàn đã thăm quan, khảo sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc trưng và có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng như: rau, hoa, trà, cà phê, rượu vang, đông trùng hạ thảo…
 

Sáng ngày 11/6/2020, tại Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng. Đoàn doanh nghiệp Hải Dương đã có buổi làm việc trao đổi thông tin với Lãnh đạo Trung tâm. Tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng đã giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư của địa phương và tiềm năng thế mạnh về thương mại, du lịch của Lâm Đồng. Qua trao đổi các doanh nghiệp của tỉnh Hải Dương mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư với Lâm Đồng trên các lĩnh vực: Nông nghiệp công nghệ cao, cơ khí, xử lý rác thải và môi trường…Đồng thời cũng đề nghị Trung tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương hợp tác và phát triển giao thương, trao đổi hàng hóa đặc sản của hai tỉnh.


Long Châu
Hits count: 33,851,001