2-12-2020, 9:20 GMT+7

145 mô hình liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp

 Ngày 1/12, Liên minh HTX Lâm Đồng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “mô hình liên kết giữa hợp tác xã (HTX) nông nghiệp với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị”. Tham dự có dại diện lãnh đạo Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn. 
 
Ký kết hợp tác phát triển liên kết giữa HTX với doanh nghiệp
Ký kết hợp tác phát triển liên kết giữa HTX với doanh nghiệp
 
Hội thảo ghi nhận đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển 145 mô hình liên kết giữa 66 HTX, 21 tổ hợp tác (THT) nông nghiệp với 90 doanh nghiệp trên địa bàn, thu hút 15.800 hộ nông dân tham gia. Trong đó liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ các loại cây trồng với 131 mô hình; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản với 14 mô hình. 
 
Tiêu biểu như HTX Sunfood Đà Lạt liên kết với khoảng 200 hộ nông dân Đà Lạt và các vùng phụ cận sản xuất 100ha rau VietGAP cung ứng cho hệ thống 170 cửa hàng trong cả nước; HTX Anh Đào liên kết với 250 hộ thành viên đạt thu nhập sản xuất khoảng 1,2 tỷ đồng/ha/năm; HTX Dược liệu Như Ý, Đơn Dương liên kết 35 hộ nông dân sản xuất, chế biến trà, rượu đương quy trên vùng nguyên liệu khoảng 35ha ở các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương…, cung cấp ổn định cho các doanh nghiệp phân phối thị trường trên nhiều vùng miền trong cả nước…
 
Hội thảo đã tổ chức ký kết hợp tác phát triển mô hình liên kết giữa các HTX, THT và doanh nghiệp trong tỉnh Lâm Đồng theo chuỗi giá trị trong thời gian tới, trọng tâm là đẩy mạnh liên kết cung ứng vật tư sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân, đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu bền vững cho doanh nghiệp...
 

 

Đại biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp trưng bày tại hội thảo
Đại biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp trưng bày tại hội thảo

 

VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/