20-1-2021, 13:25 GMT+7

15 mô hình sản xuất cho các làng nghề

 Theo ngành Nông nghiệp Lâm Đồng, từ nguồn vốn bảo tồn và phát triển làng nghề nông thôn, toàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng và phát triển 15 mô hình sản xuất trên địa bàn.
 
Cụ thể, gồm 8 mô hình hỗ trợ mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc thiết bị, hệ thống tưới, đầu tư sàn, né, nong... nuôi tằm công nghệ cao cho các làng nghề trồng dâu nuôi tằm ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà và xã Đạ Kho, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh. 
 
Còn lại 7 mô hình hỗ trợ cho làng nghề sản xuất rượu cần, thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương và xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà; cung cấp meo trồng nấm cho làng nghề ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng; cung cấp nguyên liệu bèo cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp và dạy nghề đan lát ở thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên...
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/