6-8-2021, 9:47 GMT+7

175 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

 Thực hiện Đề án phát triển liên kết sản xuất và chế biến tiêu thụ nông sản và chính sách khuyến khích hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đến nay, toàn tỉnh đã có 175 chuỗi liên kết, với 16.762 hộ liên kết có tổng diện tích là 24.448 ha và tổng đàn vật nuôi 850.777 con; sản lượng 493.296 tấn. 
 
Cụ thể, đã có 149 chuỗi sản xuất trồng trọt với 14.330 hộ liên kết, diện tích đạt 24.448 ha, sản lượng đạt 364.674 tấn; 26 chuỗi chăn nuôi với 2.432 hộ liên kết, tổng đàn 850.777 con, sản lượng 128.622 tấn. 
 
Phần lớn nông dân đang thực hiện liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, có hợp đồng liên kết lâu dài.
 
NGUYỄN NGHĨA
http://baolamdong.vn/