10-1-2020, 9:18 GMT+7

37 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản liên huyện

 Theo kế hoạch đến năm 2023, ngành nông nghiệp Lâm Đồng phát triển 37 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản liên huyện trên địa bàn, tổng số 1.720 nông hộ tham gia.
 
Trong đó, 10 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ trên 500 ha rau, tổng sản lượng 61.600 tấn/năm, 300 nông hộ tham gia. Tiếp theo, cây cà phê gồm 600 nông hộ với 6 chuỗi (1.800 ha, sản lượng 5.670 tấn/năm); cây chè có 240 nông hộ với 6 chuỗi (300 ha, sản lượng 4.110 tấn/năm). Còn lại các loại hoa, cây ăn quả, cây lấy hạt, dược liệu, dâu tằm…, mỗi loại cây phát triển từ 2 - 5 chuỗi liên kết, thu hút từ 70 - 200 nông hộ tham gia. Trong đó, sản lượng sản xuất, liên kết mỗi năm hơn 97 triệu cành hoa; 120 tấn kén…
 
Ngoài ra, toàn tỉnh Lâm Đồng còn xây dựng 2 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ liên huyện với 100 tấn bò thịt/năm, thu hút 120 hộ chăn nuôi tham gia.