3-6-2021, 11:14 GMT+7

48 nông hộ sản xuất cà phê bền vững

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã phê duyệt danh sách 48 nông hộ sản xuất cà phê bền vững thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng năm 2021, tổng diện tích 40,4 ha.
 
Trong đó, quy mô 1 ha/hộ gồm 32 nông hộ sản xuất cà phê bền vững ở địa bàn các xã Mê Linh, Đông Thanh, Tân Văn, Tân Hà (Lâm Hà); Ninh Gia (Đức Trọng); Tân Nghĩa, Liên Đầm (Di Linh); Liêng Srônh, Đạ K’Nàng (Đam Rông); Đạm B’ri (Bảo Lộc); thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm). 
 
Tiếp theo, 15 nông hộ sản xuất cà phê bền vững với quy mô 0,5 ha/hộ ở thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm) và các xã Đạm B’ri (Bảo Lộc), Liên Đầm (Di Linh), Tân Nghĩa (Di Linh), Đông Thanh, Liên Hà (Lâm Hà).
 
Còn lại 1 hộ sản xuất 0,9 ha cà phê bền vững tại xã Đông Thanh (Lâm Hà).
 
http://baolamdong.vn/