7-9-2021, 10:2 GMT+7

5 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

 Thông tin từ Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, năm 2021, toàn tỉnh có 9 sản phẩm và bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. 
 
Kết quả có 5/9 sản phẩm và bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia đã được Bộ Công thương công bố tại Quyết định số 1997/QĐ-BCT ngày 23/8/2021. Cụ thể, bộ sản phẩm và sản phẩm lụa của Công ty Cổ phần Tơ lụa Bảo Lộc; Rượu vang Chateau Dalat của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng; Sữa chua uống có đường của Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt; Cao nước Atisô của Công ty TNHH Thanh Uyên và Bộ sản phẩm MACCA Viet’s Nuts của Công ty TNHH nông sản Huy Hiếu.
 
Nhờ được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, các sản phẩm sẽ có chỗ đứng, sức cạnh tranh với thị trường trong nước và thế giới.   
 
 HOÀNG YÊN
http://baolamdong.vn/