20-1-2021, 13:21 GMT+7

575 triệu đồng xây dựng mô hình điểm OCOP

 Số liệu tổng hợp trong năm 2020 của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng cho biết, đã thực hiện 575 triệu đồng xây dựng các mô hình điểm OCOP trên địa bàn. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 524 triệu đồng, kinh phí đối ứng của tổ chức, hộ gia đình thực hiện dự án 51 triệu đồng. 
 
Tiêu biểu như mô hình dự án liên kết giữa Công ty TNHH Hoàng Anh Maca với từ 30 hộ (năm 2020) đến 40 hộ (năm 2022) sản xuất, chế biến từ 53 ha đến 300 ha mắc ca ở vùng nông nghiệp các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Đam Rông, tương ứng với tổng sản lượng 200 tấn đến 700 tấn. 
 
Đồng thời, xây dựng thương hiệu Themacanut theo tiêu chuẩn OCOP 5 sao tiêu thụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
 
Ngoài ra, còn xây dựng mô hình đạt các tiêu chuẩn cấp Chứng nhận GlobalGAP cho vùng nguyên liệu mắc ca 20 ha ở huyện Lâm Hà...
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/